Chimpansee, Gambia

Chimpansee, Gambia

mensapen, Chimpansee, Chimpanzee, Pan troglodytes, Baboon Islands, Gambia
Chimpansee langs de Gambia-rivier, Baboon Islands, Gambia