Zeeanjelieren en Japanse zakpijpen in de haven

Zeeanjelieren en Japanse zakpijpen in de haven

zeeanjelier Japanse zakpijpmetridium senile Styela clava Oudeschild
Metridium senile en Styela clava in de haven van Oudeschild, Texel