Noordse woelmuis, Microtopus oeconomus arenicola

Noordse woelmuis, Microtopus oeconomus arenicola

noordse woelmuis, Microtus oeconomus arenicola Texel
In het Texelse bos