Gezin in Ethiopië

Gezin in Ethiopië

in lemen hutje op 3500 meter hoogte