korstmos op dijksteen

korstmos op dijksteen

korstmos dijksteen graniet
Korstmos op granieten dijksteen, Terschellinger haven