Sinaasappelkorst Calogyna pusilla op grafsteen

Sinaasappelkorst Calogyna pusilla op grafsteen

sinaasappelkorst Calogyna pusilla Stryper Kerkhof Terschelling
Sinaasappelkorst Calogyna pusilla op grafsteen Stryper Kerkhof, Terschelling