Judasoor, Auricularia auricula-judae

Judasoor, Auricularia auricula-judae

paddenstoel zwam judasoor Auricularia auricula-juda Hirneola
Paddenstoel, syn. Hirneola auricula-judae