Rodekoolzwam, Laccaria amethystina

Rodekoolzwam, Laccaria amethystina

rodekoolzwam amethystzwam Laccaria amethystina paddenstoel
Een andere naam voor de paddenstoel is amethystzwam