Getijdenpoeltje met wieren

Getijdenpoeltje met wieren

getijdenpoel dijk wieren
Texel, waddendijk