S-bocht Balang Shan pas China

S-bocht Balang Shan pas China

bergen, gravelweg, S-bocht, Balang Shan pas, Rilong, Wolong, China
S-bocht in gravelweg over de Balang Shan pas tussen Rilong en Wolong, China