Zoute vegetatie op Schouwen

Zoute vegetatie op Schouwen

Kweldervegetatie Zeeland
Bij Plompetoren langs de Oosterscheldedijk