Begraasd en onbegraasd, Bollekamer, Texel

Begraasd en onbegraasd, Bollekamer, Texel

duinen, vegetatie, begrazing, Bollekamer, Texel, waddengebied
Begraasde en niet begraasde duinen, Bollekamer, Texel