Getijdenpoeltje langs de dijk

Getijdenpoeltje langs de dijk

getijdenpoeltje dijk Texel wieren
Texel, het Horntje, met zee-eik