Jonge duintjes, de Hors, Texel

Jonge duintjes, de Hors, Texel

de Hors, Texel, duinvorming, plassen regenwater, waddengebied
Jonge duintjes met regenwaterplassen op de Hors, Texel