Oesterbanken op het slikkige wad

Oesterbanken op het slikkige wad

oetser Japase oester oesterbank wad slik Zeeburg Texel
Bij Zeeburg, Texel