Gouden avondlicht op het wad, luchtopname

Gouden avondlicht op het wad, luchtopname

luchtfoto Waddenzee Texel Eyerlandse Gat
Eyerlandse Gat tussen Texel en de Vliehors